neděle 31. března 1991

30.-31.3.1991 Pochod Smrčiny

Reichenbach

Rehau

Nejzápadnější bod Československa

Schönwald

Rehau

Rehau


Nejzápadnější bod Československa

Schönwald

Selb

Selb

most přes Ohři

Ohře